Banner
Krone/Bro

En krone er en erstatning for ødelagte tenner eller tenner med store fyllinger, men som har roten intakt. Kroner kan også lages for å gjøre en utbedring rent estetisk. Kroner lages vanligvis i helt porselen eller i en kombinasjon av gull og porselen, hvor gullet utgjør kjernen av kronen.


For å lage en krone, fjerner tannlegen alle gamle fyllinger og tannen slipes til. Deretter tas et avtrykk som sendes til tanntekniker, hvor den støpes og modelleres ferdig. Tannlegen setter over en midlertidig krone som du har i mellomtiden. Når kronen kommer tilbake fra tekniker sementeres den fast over den tilslipte tannen. Rengjøring og bruk av tanntråd er like viktig rundt en krone som med dine egne tenner.


En bro er to eller flere kroner som henger sammen. Den kan erstatte tenner som mangler eller den kan fungere som en ”kappe” over tenner som er ødelagt.


I likhet med kroner, lages en bro i porselen eller i kombinasjonen gull og porselen. Tannlegen vil benytte samme fremgangsmetode som ved kroner; tennene som skal bli en del av broen blir slipt til og det blir tatt et avtrykk som sendes til tekniker. Også har vil du få en midlertidig løsning frem til arbeidet er ferdig laget, og det kan sementeres fast.


Tannlegen vil instruere deg i renhold og komme med anbefalte verktøy for best mulig ta vare på den nye konstruksjonen.

Krone/Bro